Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Intäkt, ursprungligen om krono-, lant- och tullintäker m.m., från och med autonoma tiden i synnerhet om statens eller en kommuns skatteintäkter.

Finsk beskrivning

tulo, tulot

Alun perin kruunun-, maa- ja tullituloista, sittemmin automian ajalla erityisesti valtion tai kunnan verotuloista käytetty termi.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 804. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 170.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/