Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom finansförvaltningen under 1600–1700-talen förekommande beteckning för intäkt.

Finsk beskrivning

tulo, tulot, tuotto

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 133.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

revenuerne