Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillfälligt förordnad tjänsteman som tjänar mot förpliktande dokument, en skriftlig förbindelse, löfte eller försäkran.

Finsk beskrivning

palvella sitoumusta vastaan

Tilapäisesti tehtävään määrätty virkamies, joka hoititointa annettuaan velvoittavan asiakirjan eli kirjallisen sitoumuksen lupauksen tai vakuutuksen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska palkattu reverssilla