Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kvitto på erlagd avgift, skatt, ränta som skrevs ut i två exemplar av myndigheten ifråga; dubbelt bevis på transaktion. Reversal in duplo förekom i ärenden som skulle komma att leda till även andra händelser än de som skett vid kvittots utfärdande. Kvittot skulle innehålla uppgifter som underlättade bokföringen av medlen under behöriga titlar (bl.a. ränteriets namn och summan som levererades, datum, vilka fordringar summan grundade sig på och varför leveransen skedde). Räntmästaren behöll den ena reversalen och återställde den andra, försedd med underskrift, till leverantören. Därefter annoterade landskamreraren kvittensen i landskontorets kontrollbok och verifierade, enligt reglementet från 1730, detta med sin underskrift, år och datum.

Finsk beskrivning

kuitti kahtena kappaleena

Kahtena kappaleena kirjoitettava kuitti maksusta, verosta tai vuokrasta. Kirjoitettiin, kun todistusta maksusta tarvittiin myös muualla kuin itse maksun yhteydessä. Sisälsi rahaston nimen, maksetun summan, päivämäärän sekä tieto maksun syystä. Rahastonhoitaja piti yhden kuitin ja antoi toisen maksun suorittajalle. Tämän jälkeen lääninkamreeri merkitsi maksun tarkastuskirjaan ja varmensi sen allekirjoituksellaan sekä päiväyksellä, vuoden 1730 määräyksen mukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 643.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 883, 894.