Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kopia på skrift, protokoll, reversal och dylikt, försedd med underskrift av en person som kontrollerat kopians riktighet.

Finsk beskrivning

todistettu jäljennös

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 48 (bevittna).

Andra språk

Latin copia vidimata