Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förpliktande dokument, förbindelse, löfte, försäkran, där någon åtar sig en förpliktelse gentemot den person till vilken förbindelsen överlämnas. Termen används särskilt om trohetsrevers mellan en tjänsteman och förvaltningsområdets högsta chef.

Finsk beskrivning

sitoumus

Velvoittava asiakirja, sitoumus, lupaus tai vakuutus sitoutumisesta tiettyyn velvoitteeseen. Virkamiehen ja hallinnonalan ylimmän johtajan välistä sopimusta nimitettiin myös uskollisuusreverssiksi.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 262.

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 225, 234, 236, 249, 272, 276.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/