Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Postmästares skriftliga tro- och huldhetsförsäkran till konungen.

Finsk beskrivning

postimestarinsitoumus*, postimestarinlupaus*

postimestarin kuninkaalle kirjoittama kirjallinen uskollisuudenvakuutus

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid