Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Institution i Helsingfors för flickor som flyttat från landsbygden för att arbeta som hembiträden i huvudstaden. Tjänarinnehemmet grundades 1868 som en del av Helsingfors diakonissanstalts verksamhet.

Finsk beskrivning

Palvelijatarkoti

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk