Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Något som försiggår inom till exempel ett fängelses murar.

Finsk beskrivning

muurien sisäinen

Jokin asia, joka tapahtuu esimerkiksi vankilan muurien sisäpuolella.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

intermuran