Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland särskilt 1775–1796 om av den lokala adeln för en treårsperiod vald medlem (rangklass 7–10) i flera domstolar och andra organ. Även i Gamla Finland valdes sådana under ståthållarskapsperioden 1784–1797, dock i mindre omfattning än i Ryssland på grund av adelns fåtalighet. I vissa domstolar kallades de även assessorer.

Finsk beskrivning

aatelisjäsen (tuomioistuimessa tai muussa elimessä)

Källor

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 152.

Schubert, Friedrich Wilhelm , von , Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Europa. I-II 1835–1848 .

Andra språk

Dåtida finska aatelinen jäsen
Ryska adliger Beisitzer / dvorjanskij [zemskij] zasedatel´(rangklass 7-10)

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1775–1796

Synonymer

adlig assessor