Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland, särskilt under perioden 1775–1796, medlem i sådana domstolar som behandlade rättegångsmål rörande de bönder som inte lydde under adeln. Dessa bisittare valdes/utsågs bland bönder tillhörande denna bondekategori, i regel för tre år. I Gamla Finland förekom sådana bisittare under ståthållarskapsperioden 1784–1797.

Finsk beskrivning

talonpoikainen jäsen*, lautamies, lautakunnan talonpoikaisjäsen*

Källor

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 , 12: 323.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 146–151.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 152.

Andra språk

Tyska Bauernbeisitzer, Ältester (i nedre lanträtten)
Ryska sel´skij zasedatel´

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797