Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av riksdagens fyra ståndstalmän vald person med uppdraget att sköta bondeståndets skriftliga ärenden under pågående riksdag.

Finsk beskrivning

talonpoikaissäädyn sihteeri

Yksi säätyvaltiopäivien neljästä säätyjen puhemiehestä, joka oli valittu hoitamaan talonpoikaissäädyn kirjallisia asioita käynnissä olevilla valtiopäivillä.

Källor

Inga källor