Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De privilegierade ståndens benämning på bondeståndet under svenska tiden, betecknade böndernas skyldighet att betala skatter och skaffa manskap till armén. I utbyte hade de rätt att delta i landskapsmötena, senare riksdagarna, och att besluta om nya skatter och utskrivningar som huvudsakligen drabbade bondeståndet.

Finsk beskrivning

veronalainen rahvas

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 110.

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 40 (anger H. Krabbe 1946: 104).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

skattskyldiga allmogen