Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stillestånd som under pågående krig slöts mellan två menigheter på ömse sida om en gräns med löfte om att inte ofreda varandra.Bondefreder slöts i allmänhet under perioder då de statliga banden var svaga.

Finsk beskrivning

talonpoikasirauha*, erillisrauha, rajarauha

rajan kahdella puolella olevien yhteisöjen solmima erillisrauha sodan aikana

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 612.

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/