Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avtal som slöts mellan krigsförande parter och som gällde avbrott i krigshandlingarna på en viss tid.

Finsk beskrivning

aseleposopimus

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 612.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk