Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kristen dateringskutym där årets början räknas från den 25 mars (efter vårt nyår). Dateringen infördes i påvebrev 1445 och användes till 1908 då den 1 januari infördes som årets början.

Finsk beskrivning

stilus Florentinus

kirkollinen tapa laskea vuoden alku 25. maaliskuuta lähtien, oli käytössä vuoteen 1908 asti paavillisissa kirjeissä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 361.

Andra språk

Inga termer på andra språk