Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor där legoavtal med tjänstefolk slöts.

Finsk beskrivning

työnvälitystoimisto, työnvälityskonttori

Konttori, jossa solmittiin työsopimukset palvelusväen kanssa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 309. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

arbetsförmedling