Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1918 tjänsteman vid Socialstyrelsens arbetsförmedlingsavdelning och från 1922 till slutet av 1930-talet vid Socialministeriets arbets- och välfärdsavdelning, sedermera arbetsavdelningen. Arbetsförmedlingskonsulenten ansvarade för rådgivningen och övervakningen av arbetsförmedlingarna i landet.

Finsk beskrivning

työnvälitysneuvoja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920, 1930, 1940.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: nr 123: § 4: 2 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid