Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ordförande i fältkrigsrätt, i Finland särskilt 1918 och 1939–1944.

Finsk beskrivning

kenttäauditööri, kenttäsotatuomari

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 253.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 31 (auditör).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kenttäsotatuomari

Tid

Se vidare