Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för viss tjänsteman med uppgift att sköta räkenskaper och dylikt vid krigsmakten.

Finsk beskrivning

sotakirjanpitäjä, sotaväen kirjanpitäjä

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Andra språk

Inga termer på andra språk