Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den samling som bestod av representanter från landsregementena. Från slutet av 1500-talet fram till 1786 kallades representanterna till riksdagen, trots att de inte utgjorde ett eget stånd. Enligt regeringsformen 1634 skulle alla regementen representeras av regementets officerare samt en kapten. Senare utgjordes Krigsbefälet av alla på stat varande generalspersoner samt chefen och en kapten eller en ryttmästare från varje regemente eller kår. Från och med 1756 ställdes den nyinrättade Arméns pensionskassa under Krigsbefälets förvaltning.

Finsk beskrivning

sotapäällystö, sotapäällystön kokous

maakuntarykenttien edustajien kokous

Källor

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 195.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kungliga Krigsbefälet