Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning över samtliga dödsbon i ett län. Generalförteckningen upprättades av landshövdingen varje halvår och sändes ofördröjligen till hovrätten. Allmänt: register över ett visst förvaltnings- eller ämnesområde.

Finsk beskrivning

pääluettelo

Maaherran puolivuosittain laatima luettelo kaikista kuolinpesistä läänissä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 642.

Andra språk

Dåtida finska pääluettelo