Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mark som införlivats med annan enhet (till exempel en stad, annat hemman); också skatteteknisk term.

Finsk beskrivning

yhdistetty maa, liitetty maa

toiseen kokonaisuuteen (kaupunkiin, tilaan) yhdistetty maa-alue

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 6.