Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig kommission som tillsattes 1812 för att utreda och föreslå åtgärder till ändring av förhållandena i Gamla Finland som samma år införlivats med resten av storfurstendömet Finland. Ändringarna gällde i synnerhet skatte-, skiftes- och förvaltningsförhållandena. Före införlivningen hade Kommissionen för finska ärenden behandlat organiseringen av förhållandena i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

Suomen kuvernementin tarkastuskomitea

Valtiollinen komitea, joka asetettiin virkaan vuonna 1812 selvittämään Vanhan Suomen oloja ja laatimaan ehdotuksia toimenpiteistä, joilla Suomen suurrruhtinaskuntaan liitetyn alueen oloja tulisi muuttaa. Muutokset koskivat ennen kaikkea vero-, maanjako- ja hallinto-olosuhteita.

Källor

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 231–232.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 11.

Andra språk

Dåtida finska Suomen kuvernementin tarkastuskomitea, Viipurin läänin järjestämiskomitea

Synonymer

Granskningskommissionen för Viborgs län