Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillställa vederbörande till handa, efter att ärendet först blivit offentligt tillkännagivet.

Finsk beskrivning

antaa asianomaiselle julkisen tiedoksiannon jälkeen

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska julkipanon jälkeen asianomaiselle antaa tai poisantaa