Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arvsrätt till frälsejord.

Finsk beskrivning

perintöoikeus rälssimaahan

Källor

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 2: 452.

Andra språk

Inga termer på andra språk