Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En enskild samefamiljs ”jordegendom”. Under vintern samlades hela stammen till talvsid, men sommartid befann sig samefamiljen för sig själv på sin arvelott.

Finsk beskrivning

perintömaa (saamelaisperheen)*

omistusalue, jolla saamelaisperhe perinteisesti vietti kesänsä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 .

Andra språk

Inga termer på andra språk