Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1800-talet benämning på meddelande, tillkännagivande.

Finsk beskrivning

ilmoitus, tiedoksianto

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 32.

Andra språk

Inga termer på andra språk