Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avundsvittne, person som vittnar av ovänskap eller fiendskap.

Finsk beskrivning

vihamielinen todistaja

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk