Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Större gård som under medeltiden drev eget jordbruk i stor skala.

Finsk beskrivning

suurtila

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VI: 703.

Andra språk

Inga termer på andra språk