Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I adelsprivilegierna från 1553, adelsmans (ut)gård som inte beboddes och brukades av ägaren själv utan av en fogde i hans ställe, eller en adelsmans ladugård där någon bedrev boskapsavel åt ägaren. Avelsgårdarna kunde på ansökan beviljas samma skattefriheter som sätesgården hade.

Finsk beskrivning

omistajan toisen viljeltäväksi luovuttama aatelistila

jalostuskarjatila, jalostussiittola

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 134.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Swenne, Hakon , Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612–1651 med särskild hänsyn till Älvsborgs län. (Diss.) 1933 , 15–17.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1553–1680-tal