Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralt ämbetsverk grundat 1630 för att förvalta de sedan detta år insamlade forntida minnena i riket, att utvidga samlingen samt att ägna sig åt den gamla isländska och norska litteraturen, källorna till Sveriges äldre historia och rättsvetenskap samt kyrkohistoria och genealogi. Antikvitetskollegium fick instruktion 1667. I praktiken var det en form av lärd akademi knuten till Uppsala universitet, under ledning av en direktör och sex assessorer med vetenskapliga ämbeten som gav dem deras levebröd, och som sådan verksamt till 1737. Själva verksamheten sköttes från 1692 av Antikvitetsarkivet.

Finsk beskrivning

Antikviteettikollegio

Vuonna 1630 perustettu keskusvirasto, jonka tehtävnä oli huolehtia maan muinaishistoriaan liittyvistä kokoelmista, kasvattaa kokoelmia sekä tutkia historiallisia lähteitä. Käytännön toiminta siirtyi vuonna 1692 Antikviteettiarkistolle, kollegion jäädessä lähinnä tutkijakollegioksi. Antikviteettikollegion toiminta loppui vuonna 1737.

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 49.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 , b: 76, 322.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org