Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid amiralitetet verkande fiskal. En dylik var upptagen på amiralitetskollegiets stat 1729.

Finsk beskrivning

amiraliteettiviskaali*

Amiraliteetissa toimiva viskaali.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 124.

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , II: 964.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/