Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under senatens ekonomiedepartement verkande tjänsteman grundat 1817.

Finsk beskrivning

arkistonhoitaja (senaatti)

Källor

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 , 111–112.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

arkivföreståndarämbete