Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de exemplar ”av allt vad som tryckes”, vilka en boktryckare var skyldig att utan betalning avlämna till vissa offentliga bibliotek. Ursprungligen (1707–1866) inlämnades exemplaren till Riksarkivet som distribuerade dem till biblioteken (därav namnet arkivexemplar).

Finsk beskrivning

vapaakappale, arkistokappale

Kirjan tai kirjallisen tuotteen painoksesta otetut yksittäiskappaleet, jotka kirjapaino oli velvollinen luovuttamaan ”kaikesat, mitä painettiin” tietyille kirjastoille korvauksetta. Alun perin (1707–1866) vapaakappaleet tuli luovuttaa Kansallisarkistolle, joka jakoi ne eteenpäin kirjastoihin (tästä nimitys ‘arkistokappale’).

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 1. http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 97 (arkistokappale), VI: 354 (vapaakappale).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

friexemplar

Se vidare