Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Måltider för hovfruntimret vid hovet som de anställda kvinnorna fick som en del av lönen.

Finsk beskrivning

hovinaisten pöytä*

Hovinaisten ateriaoikeus; hovinaisten palkan osana saamat ateriat hovissa.

Källor

Persson, Fabian , "Dog utlefwad cammarfröken" : det svenska hovfruntimret under stormaktstiden. Serie: Kvinnorna i toppen. Ingår i: Jämmerdal och fröjdesal / redaktör: Eva Österberg , Stockholm: Atlantis 1997 .

Andra språk

Inga termer på andra språk