Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hovtjänsteman som biträdde överskänken. Tjänsten skapades för adelsmän 1653.

Finsk beskrivning

alijuomalaskija*

ylijuomanlaskijaa avustanut juomanlaskija

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 26.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal

1653–sannolikt bara till 1654