Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på skolstyrelse 1858–1869 som lydde under senaten och ledde kartläggningen av och förslagen till inrättande av allmän folkundervisning i Finland. Centralstyrelsen övervakade från 1861 överinspektören för folkskolorna. Den upplöstes 1869 i och med inrättandet av Överstyrelsen för skolväsendet.

Finsk beskrivning

kansanopetuksen järjestämisen keskushallitus*

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1858: 113.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 216–217.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1858–1869

Synonymer

centralstyrelsen för skolväsendet