Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Område vars personal stod under chefsskap av en närmast under centralstyrelsen lydande person (tulldistriktschef).

Finsk beskrivning

tullipiiri

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 627.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 24–25.

Andra språk

Inga termer på andra språk