Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som ledde ett tulldistrikt. Tulldistriktschefen övervakade att personalen vid de enskilda tullkamrarna följde instruktioner från Generaltulldirektionen, senare från Tullstyrelsen.

Finsk beskrivning

tullipiirin päällikkö, tullipiirin johtaja

Tullipiirin johtajana toimiva virkamies.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 365.

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 232.

Andra språk

Dåtida finska tullipiirinpäällikkö

Se vidare