Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Temporär finansmyndighet inrättad 1940 i Helsingfors för att under Finansministeriets översyn utreda de sparbankers angelägenheter som på grund av landavträdelserna efter vinterkriget (1939–1940) hade upplösts eller som på grund av landöverlåtelse eller -arrendering inte längre var solventa och därför borde upphöra med sin bankrörelse. Utredningsbyråns arbete leddes av en delegation på fem ledamöter, utsedda av Finansministeriet. Delegationen valde en direktion bestående av verkställande direktör och ett visst antal ledamöter, vilka utförde det praktiska arbetet. Sparbankernas utredningsbyrå upplöstes 1942. Dess tillgångar överfördes på Sparbankernas säkerhetsfond, medan förvaltningen av de beviljade lånen överfördes på Sparbankernas utredningsfond.

Finsk beskrivning

säästöpankkien selvitystoimisto

Vuonna 1940 Helsingissä perustettu väliaikainen taloudellinen viranomainen, jonka tehtävänä oli selvittää talvisodan (1939–1940) jälkeisten alueluovutusten tai alueiden uudelleenvuokrauksen takia maksukykynsä menettäneiden ja liiketoimintansa lakkauttaneiden pankkien raha-asiat.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1940: nr 254: 419–426 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 1086: 2337–2339.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 392.