Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skola bestående av två årsklasser. Den byggde på folkskolans lärokurser och gav en särskilt för praktiska yrken lämpad allmänbildning.

Finsk beskrivning

alempi reaalikoulu

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1872 (skolordning): nr 26 § 2: 2.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid