Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kirurg vid hovet , i rang under livkirurg.

Finsk beskrivning

hovikirurgi

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800.

Andra språk

Inga termer på andra språk