Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högt ämbete inom det svenska kungliga ordensväsendet, en av de så kallade storofficianterna, instiftat 1787 med uppgift att leda Serafimerordensgillet. Ordensvicekanslern förde ordet och föredrog ärenden i ordenskanslerns frånvaro. Vice kanslern var före 1809 inte serafimerriddare men hade säte och stämma i ordenskapitlet.

Finsk beskrivning

ritarikunnan varakansleri

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 20: 830. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1787–1809 (Finland)