Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden hög tjänsteman vid ryska hovet.

Finsk beskrivning

hovin valtamarsalkki, hovin valtakunnanmarsalkka

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1800-tal
1900-tal

1809–1917