Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet och fram till tidigt 1600-tal benämning på regional förvaltningsenhet med en av kronans borgar som bas. Slottsfögderiet leddes av en fogde som ansvarade för fögderiets inkomster och utgifter.

Finsk beskrivning

linnanvoutikunta*

linnanvoudin hallintoalue

Källor

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 23–25.

Andra språk

Dåtida finska linnavoutikunta

Tid

Svenska tiden

1500-tal

1500-tal–tidigt 1600-tal