Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fond för upprättande och underhåll av Kungliga Akademiens byggnader (Åbo). Byggnadsfonden ombildades 1827 till Kejserliga Alexanders-universitetet i Finlands nybyggnadsfond. Den erhöll understöd bl.a. från uppburna tullavgifter för vissa varor.

Finsk beskrivning

Akatemian rakennusrahasto*

Rahasto, jonka tehtävänä oli huolehtia Turun Kuninkaallisen Akatemian rakennusten rakentamisesta ja kunnossapidosta. Turun palon jälkeen (1827) rahasto organisoitiin uudelleen Suomen Keisarillisen Aleksanterin yliopiston uudisrakennusrahastoksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 656.