Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sjöofficer vid svenska flottan under 1600-, 1700- och 1800-talet.

Finsk beskrivning

amiraliteetin luutnantti*

Ruotsin laivaston upseeri 1600–1800-luvuilla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/