Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hantverkare vid hovet som utförde konstnärliga metallarbeten och som samtidigt var både tecknare och modellör.

Finsk beskrivning

hovisiselöijä*; hovin taidemetallitöiden viimeistelijä ja suunnittelija

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

cizeleur
hovcisellör