Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statsinstitution med uppgift att övervaka att det lin som utskeppades från Sverige var av fullgod beskaffenhet och att underhaltigt lin kasserades och beslagtogs.

Finsk beskrivning

pellavanvalvontalaitos*

Ruotsista viedyn pellavan laatua valvonut laitos

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

linvräkeriet